ДНЗ № 127 "ПАРОСТОК"
 
.

правила прийому

  ОГОЛОШЕННЯ!

                            ШАНОВНІ БАТЬКИ!

    Заявкам дітей, яким буде присвоєно статус «ПІДТВЕРДЖЕНО»  в термін 10 робочих днів принести копію свідоцтва про народження дитини. Якщо свідоцтво не буде подано, заявці дитини буде присвоєний статус «ВИКЛЮЧЕНИЙ».

 

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити

  • заяву батьків, або осіб, що їх замінюють;
  • медичну довідку про стан здоров'я дитини;
  • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися
  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі;
  • у разі несплати без поважних причин батьками плати за харчування протягом 2-х місяців, коли дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше місяця.
  • термін повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

         За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

                      Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідувач  ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом та іншими документамищо регламентують діяльність дошкільного закладу.