ДНЗ № 127 "ПАРОСТОК"
 
.

 

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля", за якою працює наш дошкільний заклад

 

Головний документ дошкільної освіти "Базовий компонент дошкільної освіти" 

та 

інші програми, які ми використовуємо у своїй роботі 

 

Ключові завдання на 2015/2016 навчальний рік
1. Розвиток гуманістичних цінностей особистості дошкільника засобами екологічного виховання.
2. Декоративне малювання у формуванні цінніснісного ставлення дітей дошкільного віку до українськи мистецьких традицій
3. Продовжити роботу над Програмою розвитку закладу "Як паросток до сонця Я тягнусь в майбуття".

 

Ми розробили Програму розвитку нашого дошкільного закладу "Як паросток до сонця Я тягнусь в майбуття". Головне завдання програми залишити в минулому старі стандартні форми навчання і виховання, знайти шляхи для інноваційної діяльності, втілювати у роботу  з вихованцями, батьками та педагогами нетрадиційні форми роботи, які б сформували творчу, вільну, компетентну особистість. 

Для втілення завдань розвитку творчої особистості дитини педагогами закладу за пріорітетний напрямок обрано теорію розвивання винахідницьких завдань (ТРВЗ). ТРВЗ – це чудовий механізм для оптимізації методів навчально-виховної роботи  з розвитку творчих здібностей дошкільнят та для виявлення і продуктивного розвитку індивідуальних задатків кожної дитини.

У роботі ми відмовляємось від:

 • консерватизму;
 • авторитарності;
 • закритості зовнішнім впливам;
 • формалізації спілкування;
 • байдужості;
 • відсутності інтересу до своєї роботи

 

Ми надаємо перевагу:

 • творчому пошуку;
 • відкритості інноваціям;
 • здатності до перегляду звичних позицій;
 • самокритичності;
 • саморозвитку;
 • визнанню індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної дитини;
 • орієнтуємось у роботі з дітьми на всебічну підтримку активності дитини, на створення умов для пробудження і розвитку її творчих сил, здібностей, обдарованості

 

Наші цільові орієнтації:

 • Перехід від педагогіки вимог до педагогіки стосунків діалогу, компромісів;
 • Всебічний розвиток особистості;
 • Гуманно-особистісний підхід до дитини;
 • Розвиток творчих якостей і творчих здібностей особистості;
 • Фізичне здоров’я та творча активність;
 • Прийняття дитиною такою, якою вона є;
 • Співчуття до невдач та схвалення успіху

 

Професійні якості, до яких ми прагнемо:

 • активна життєва позиція;
 • загальна культура;
 • любов до дітей та педагогічної діяльності;
 • доброта, щирість, працелюбність, сумлінність, правдивість;
 • володіння сучасними методиками виховання, здатність донести знання на уміння до дітей, систематизувати матеріал;
 • схильність до творчості, до реалізації творчої діяльності;
 • відкритість інноваціям;
 • самовдосконалення: самоосвіта, витримка, наполегливість, самостійність;
 • комунікабельність;
 • милосердя;
 • уміння співпрацювати з батьками